Czy leasing samochodowy to dobra opcja finansowania?

Aktualnie, duża część osób jako środek transportu wykorzystuje samochód. Co prawda, niektórzy mają korzystania z samochodów służbowych ale co, jeżeli nie mamy takich przywilejów a na zakup pojazu po prostu nas nie stać?  Istnieje kilka rozwiązań tego problemu. Wiele banków proponuje kredyty lub łatwe w spłacie krótkoterminowe pożyczki. Inną, dosyć ciekawą zwłaszcza dla przedsiębiorców opcją jest leasing. Leasing to forma finansowania nabywanych rzeczy. Skierowany jest zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych. Przez umowę leasingu, rozumie się zobowiązanie leasingobiorcy wobec zbywcy danego dobra oraz postępowanie zgodne z zawartą umową leasingową.

W zależności czego dotyczy i kto zawiera umowę wyróżnia się kilka typów leasingu. Dosyć popularnym jest leasing samochodowy.

Leasing samochodowy, jak sama nazwa wskazuje dotyczy pojazdów. W przypadku, gdy dotyczy on przedsiębiorcy mamy doczynienia z leasingiem operacyjnym przypominającym dzierżawę lub najem albo leasingiem finansowym zbliżonym formą do sprzedaży na raty. W momencie gdy leasingobiorcą jest osoba prywatna – mówimy o leasing konsumenckim.

W jaki sposób działa leasing samochodowy oraz jakie są jego koszty.

Proces leasingowy nie jest zbyt skomplikowany. Kupujący, udając się do salonu samochodowego wybiera sobie konkretny model auta, który chce posiadać i zawiera umowe leasingową na mocy której zobowiązuje się do uiszczania ustalonych opłat zwanych inaczej ratami leasingowymi. Inna opcją jest zawarcie umowy z firmą leasingową, która zajmie się pozyskaniem pojazdu od osoby prywatnej i dopełni wszelkich formalności w celu stworzenia umowy leasingowej.

Wysokość raty leasingu uzależniona jest przede wszystkim od wartości nabywanego pojazdu. Składa się z:

  • raty kapitałowej oraz
  • raty odsetkowej z tytułu finansowania

Dodatkowym kosztem jest opłata wstępna i opłata końcowa w przypadku wykupu pojazdu.

Decydując się na opcję leasingu możemy wybrać jego formę spośród trzech podstawowych typów – leasingu finansowego, leasingu operacyjnego oraz leasingu zwrotnego.

Mówi się, że leasing to forma finansowania z mniej rygorystycznimi zasadami  niż kredyt, więc co wpływa na zdolność leasingową? W przypadku gdy leasing samochodwy odnosi się do osoby prywatnej często wystarcza tylko document potwierdzający tożsamość, zaświadczenie o dochodach oraz wpłata czynszu inicjalnego.Jeżeli zaś leasing samochodowy odnosi się do firmy ważne są informacje dotyczące obrotów lub zysków, poczynionych inwestycji, zadłużeń, majątku firmy i wiarygodności przedsiębiorstwa.

Jeżeli więc decydujemy się na podpisanie umowy leasing samochodowy musimy wiedzieć, iż posiada on zarówno wady i zalety. Do zalet z pewnością zaliczyć można to, iż nie obniża on zdolności kredytowej leasingobiorcy, dodatkowo można odliczyć podatek VAT, proces jego zawierania jest dosyć łatwy ponadto umożliwa odmrożenie pieniędzy ze środków trwałych a przede wszystkim nie wymaga angażowania kapitału własnego. Oczywiśnie tak pięknie być nie może, więc warto także zapoznać się z wadami leasingu samochodowego. Podpisując umowę leasing należy liczyć się z wysokimi karami za niedotrzymanie warunków umowy, jednocześnie spotkać się można z zawyżonymi cenami samochodów w salonach. Ponadto w momencie upadłości firmy leasingowej, przedmiot leasingu przechodzi na wierzycieli owej firmy a gdy konieczna jest naprawa samochodu to wszelkie koszty ponosi leasingobiorca, chyba  że, za wade odpowiedzialny jest leasingodawca.

Reasumując, leasing samochodowy jest wygodną i ciekawą opcją finansowania, jednakże warto zapoznać się z całym procesem postępowania zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy. Z powodu łatwej procedury i wielu zalet staje się on coraz bardziej popularny zwłaszcza w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw.