Leasing finansowy, a korzyści z niego płynące

Leasing jest bardzo dobrym i efektywnym sposobem na finansowanie zarówno dla małych prywatnych czy rodzinnych przedsiębiorstw, jak i dla firm większych oraz spółek giełdowych. Pomimo wielu korzyści z niego płynących duża część z nas nie zdaje sobie sprawy ze wszystkich jego zalet. Odpowiednio dobrany leasing ułatwia płynne funkcjonowanie firmom – możemy wyróżnić jego dwie formy: leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Słowo leasing pochodzi z języka angielskiego ( słowo 'lease’ ma dwa znaczenia: najem i dzierżawa) i jest umową, która zawiera w sobie cechy umowy dzierżawy – najmu – jak i samego kredytu. Umowa jaką podpisujemy decydując się na leasing pozwala nam uzyskać dane środki w zamian za ustalony wcześniej w umowie czynsz, tak zwane raty leasingowe, bez konieczności bezpośredniego zakupu tychże środków inwestycyjnych.

Leasing finansowy, inaczej określany kapitałowym, jest zbliżony formą do kredytu czy pożyczki – polega on na przekazaniu leasingobiorcy w użytkowanie rzeczy, to jest pojazdu, urządzenia czy czegokolwiek innego w zamian otrzymując za nasze dobro inwestycyjne raty leasingowe. Toteż jeżeli firma zdecyduje się na leasing finansowy, to przedmiot zostanie wpisany do jej majątku, co przyniesie możliwość własnoręcznego dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jest to ważne, gdyż w tym wypadku kosztem uzyskania przychodu dla danego przedsiębiorstwa/spółki są wyżej wymienione odpisy amortyzacyjne oraz, oprócz tego, codzienne koszty użytkowania oraz odsetki raty leasingowej. Leasing finansowy, podobnie do operacyjnego zawiera w umowie opcję klauzuli, dzięki której przedmiot leasingu może zostać sprzedany leasingobiorcy po zakończeniu umowy – innymi słowy korzystający ma możliwość oraz opcję zakupu użytkowanego przedmiotu w leasingu. Wybierając leasing finansowy podatek VAT odliczany od rat leasingowych płatny jest z góry obejmując cały okres trwania umowy, czym różni się od leasingu operacyjnego, gdzie podatek VAT opłacany jest w częściach, z każdą ratą finansową.

Jednakże czy leasing finansowy korzyści podatkowe zawiera w sobie większe? Zaletą leasingu finansowego jest z pewnością brak jakichkolwiek ograniczeń, jeśli chodzi o minimalny okres trwania umowy oraz minimalną wartość końcową. Pod względem podatkowym dla większości przedsiębiorców korzystniejszy będzie jednak leasing operacyjny, gdyż w przypadku tej opcji to spółka leasingowa przedstawia przedmiot w swoich aktywach oraz odpowiedzialna jest za wykonanie odpisów amortyzacyjnych. W takim wypadku przedsiębiorca zyskuje dzięki możliwości wpisania w koszty uzyskania dochodu całej opłaty wstępnej, rat leasingowych oraz opłat które wyniknęły z korzystania z przedmiotu leasingu.